ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Úvod - PVS, a.s. zabezpečuje

  • správu majetku spoločnosti
  • prenájom majetku spoločnosti prevádzkovateľom
  • koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
  • investorskú činnosť pri výstavbe zdravotno-vodohospodárskych stavieb
  • získavanie finančných zdrojov na zabezpečenie investičnej činnosti prednostne z fondov EÚ
  • predprojektovú a projektovú prípravu vodohospodárskych stavieb
  • inžiniering a výkon stavebného dozoru
  • získavanie nových a ochrana existujúcich vodných zdrojov
  • odbornú a poradenskú činnosť

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu:

Generálny riaditeľ

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto práce
Hraničná 662/17, Poprad

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.07.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- odborne riadi a zodpovedá za celkový chod spoločnosti,

- zodpovedá za riadny chod spoločnosti v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti spoločnosti na jednotlivých úrovniach organizačnej štruktúry (riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje obnovu a rozvoj verejných vodovodov a kanalizácií v rámci územnej pôsobnosti spoločnosti 

- koordinuje činnosť organizačných útvarov spoločnosti,

- zodpovedá za prevádzkyschopný stav vodárenskej infraštruktúry v súlade so Zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách

- zodpovedá za to, aby spoločnosť v maximálnej možnej miere využívala dostupné zdroje zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ

- určuje strategické ciele rozvoja spoločnosti, 

- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zasadnutí predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia,

- schvaľuje vnútorné predpisy spoločnosti,

- riadi a navrhuje realizáciu koncepcie, stratégie 

- spolu s predstavenstvom spoločnosti zastupuje spoločnosť voči tretím osobám,

- zastupuje spoločnosť v pracovno-právnych vzťahoch,

- zodpovedá za dodržiavanie výrobných, ekonomických, obchodných, technických, technologických, pracovnoprávnych a požiarno-bezpečnostných predpisov a za hospodárnosť nakladania s majetkom spoločnosti

Informácie o výberovom konaní

Požaduje sa
10 rokov praxe vo vyššej riadiacej funkcii
Motivačný list
Životopis

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

12.05.2017  

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysoká škola technického zamerania

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Strategické myslenie a organizačné schopnosti
Vysoké nasadenie, proaktivita
Schopnosť riešiť problémy, orientácia na priority
Odolnosť voči stresu
Veľmi dobré prezentačné a argumentačné zručnosti
Bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

vodárenská spoločnosť 
počet zamestnancov : 25-49

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 
058 89 Poprad
http://www.pvsas.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Molitorová
Tel.: 
+421527873163
E-mail: 
molitorova (zavinác) pvsas.sk

©