ÚVOD     |      SÍDLO     |      HISTÓRIA     |      VÝROČNÁ SPRÁVA     |      PÔSOBNOSŤ

Výkonné vedenie PVS, a.s.

  • Generálny riaditeľ - Ing. Vladimír Pastorek
  • Finačný riaditeľ - Ing. Zuzana Kováčová
  • Investičný riaditeľ - Ing. Peter Ďuroška

Kontakt

©